Đó là nội dung được nêu trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung và tổ thư ký tài xế do Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an mới ban hành.

Ông Nguyễn Đức Chung khi còn là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội – Ảnh: XUÂN LONG

Theo hồ sơ, ngày 14-5-2019, Cơ quan Cảnh ȿa’Ť điều tra Bộ Công an k.h.ở.i t.ố, điều tra v.ụ a’n h.i`.n.h s.ư. “Buôn lậu; Vi phạm quy định về kể toán gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Công ty TNHH TM và DV Nhật Cường và một số đơn vị liên quan (v.ụ a’n “Công ty Nhật Cường”), trong đó có việc điều tra về những người liên quan đến gia đình ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Chung làm quen với bị can Phạm Quang Dũng (cán bộ C03), đặt vấn đề thu thập một số tài liệu của v.ụ a’n, được bị can Phạm Quang Dũng đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra v.ụ a’n Công ty Nhật Cường.

Sau đó, Dũng lợi dụng việc được trưng dụng hỗ trợ điều tra v.ụ a’n Công ty Nhật Cường, lấy thông tin, tài liệu mà mình được phép tiếp cận, hoặc vào phòng làm việc của cán bộ khác để chụp tài liệu, báo cáo.

Kết quả điều tra x.á.c định, từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2020, bị can Phạm Quang Dũng đã nhiều lần thu thập, chiê’m đ.o.ạ.t được nhiều tài liệu có liên quan đến v.ụ a’n.

Lợi dụng khoa học kỹ thuật để phạm tội

Kết luận Điều tra cho rằng v.ụ a’n “Chiếm đoạt tài liệu bi mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội có tính chất rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, phức tạp, tài liệu chiê’m đ.o.ạ.t của v.ụ a’n t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tính chất đặc biệt n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, được dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g theo dõi, chỉ đạo.

Các bị can là những cán bộ đã từng công tác tại các cơ quan bảo vệ pha’p luật, có kinh nghiệm, am hiểu về pha’p luật và công tác nghiệp vụ đâu tranh phòng chống tội phạm. Do đó, có thủ đoạn hoạt động phạm tội hết sức tinh vi – triệt để lợi dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạng internet để thực hiện hành vι ρнâ.м tội, xóa dấu vết, che dấu tội phạm nên đã gây khó khăn đến công tác điều tra v.ụ a’n.

Kết luận Điều tra cho rằng, trong v.ụ a’n này, ông Nguyễn Đức Chung giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Do bản thân có liên quan đến v.ụ a’n Công ty Nhật Cường, ông Chung đã chủ động đặt vấn đề và được bị can Phạm Quang Dũng 5 lần thu thập 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”, liên quan đến v.ụ a’n Công ty Nhật Cường.

Kết quả điều tra x.á.c định bị can Phạm Quang Dũng đã 2 lần chuyên cho bị can Nguyễn Đức Chung 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”. Hành vi của bị can Nguyễn Đức Chung đã phạm vào tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” quy định tại Khoản 3, Điều 337 BLHS, với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Ông Chung thừa nhận sai phạm, xin được giảm nhẹ trách nhiệm h.i`.n.h s.ư.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Đức Chung đã thừa nhận, khai báo rõ hành vι ρнâ.м tội của bản thân. Trong thời gian công tác, ông nhiều lần được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc; đặc biệt được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; có tiền sử bị вệин U.n.g t.h.ư. Đề nghị các cơ quan tiến hành t.ố t.ụ.n.g xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm h.i`.n.h s.ư.

Bị can Phạm Quang Dũng là cán bộ thuộc Cục Cảnh ȿa’Ť kinh tế, được trưng dụng hỗ trợ điều tra v.ụ a’n Công ty Nhật Cường, đã chiê’m đ.o.ạ.t các tài liệu của Cục Cảnh ȿa’Ť kinh tế (tài liệu v.ụ a’n Công ty Nhật Cường), trong đó có 5 lần chiê’m đ.o.ạ.t 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước; 3 lần cung cấp tài liệu cho bị can Nguyễn Đức Chung.

Dũng tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ hành vι ρнâ.м tội của bản thân và những người có liên quan. Đặc biệt, trước khi hành vι ρнâ.м tội bị pha’t hiện, bị can Phạm Quang Dũng đã tự thú.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Hoàng Trung nhận 3 tài liệu thông qua ứng dụng Viber, là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước từ bị can Nguyễn Đức Chung, và chuyển tiếp cho bị can Nguyễn Anh Ngọc in ra giấy đưa lại cho mình để chuyển cho bị can Nguyễn Đức Chung vào ngày 10-6-2020.