Tính đến nay, TP. HCM đã ghi nhận tổng cộng 12 người mắc C.o.v.i.d-19, trong đó có 3 người đã khỏi bệnh, 9 người mắc đang được cách ly điều trị với tình trạng sức khỏe ổn định, 2440 người đang phải cách ly theo dõi.

Theo báo cáo của hệ thống gia’m sa’t d.ị.ch b.ệ.n.h, tình hình d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 tại TP. HCM tính đến ngày 19/3, tổng số trường hợp mắc C.o.v.i.d-19 là 12 trường hợp.

Trong số đó có 3 trường hợp đã khỏi b.ệ.n.h và xuất viện, 9 trường hợp được x.á.c định mắc C.o.v.i.d-19 từ ngày 9/3 đang cách ly điều trị với tình trạng sức khỏe ổn định. Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca b.ệ.n.h mới là 667 trường hợp.

Hiện tổng số trường hợp nghi ngờ mắc C.o.v.i.d-19 đến nay là 177 trường hợp, trong đó có 173 trường hợp có kết quả âм тíɴн, còn 4 trường hợp đang đợi kết quả.

Tại TP. HCM đang có 9 người mắc C.o.v.i.d-19 với sức khỏe ổn định, 2440 người phải cách ly tập trung tránh lây lan b.ệ.n.h. Ảnh minh họa
Về tình hình gia’m sa’t người về từ vùng d.ị.ch, tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố là 2.440 trường hợp, gồm:

Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi: 362 trường hợp, gồm 148 trường hợp được cách ly tại Khu A và 214 trường hợp được cách ly tại khu C.
Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè là 95 trường hợp.
Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7 là 67 trường hợp.

Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Trường Quân khu 7 – Quận 12 là 854 trường hợp, gồm 515 trường hợp được cách ly tại Khu A  và 339 trường hợp được cách ly tại khu B.
Khu cách ly tập trung của thành phố tại Sư Đoàn 317 – huyện Hóc Môn là 204 trường hợp.

Khu cách ly tập trung của thành phố tại Ký túc xá trường Đại học Quốc gia Tp.HCM – Thủ Đức là 858 trường hợp.
Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến nay là 792 trường hợp, trong đó 295 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, hiện còn theo dõi 497 trường hợp.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến nay là 4.173 trường hợp, trong đó 3.558 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn đang theo dõi 615 trường hợp.

Thành phố vẫn đang tiếp tục tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19.

Tiếp tục rà soát, x.á.c minh hành khách trên các chuyến bay có người mắc b.ệ.n.h.

Tiếp tục tăng cường rà soát, x.á.c minh các trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan đến các trường hợp mắc b.ệ.n.h mới để cách ly theo dõi.

Tăng cường tổ chức kiểm tra, gia’m sa’t việc triển khai các cơ sở cách ly kiểm d.ị.ch cộng đồng; gia’m sa’t việc tổ chức cách ly tại nhà; triển khai các hoạt động truyền thông nguy cơ và gia’m sa’t ở cộng đồng, bến xe để kiểm soát nguy cơ lây инιễм từ các vùng d.ị.ch, ổ d.ị.ch trong nước.