Từ ngày 9-11/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ 48 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Trần Cẩm Tú.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung. Cụ thể, xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về đề nghị thi hành k.ỷ l.u.ậ.t đảng viên.

Kỳ họp 48 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, một số nguyên lãnh đạo Binh đoàn 15 và Tổng Công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã có vι ρнâ.м, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; mua sắm tài sản, trang thiết bị; thực hiện dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai của đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vι ρнâ.м; căn cứ quy định của Đảng về x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyê’t định thi hành k.ỷ l.u.ậ.t cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 nhiệm kỳ 2010 – 2015 với Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15.

Cảnh cáo các Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Binh đoàn 15 và Đại tá Hà Sơn Hải, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Thu.

Cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15.

Khiển trách các Đại tá Đường Công Luận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tư lệnh Binh đoàn 15; Đại tá Trần Quang Hùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công ty 74; Đại tá Đỗ Vinh Quốc, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công ty Bình Dương, Binh đoàn 15; Đại tá Phạm Hồng Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Xí nghiệp liên hợp Sông Thu kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Thu và Đại tá Nguyễn Xuân Tình, nguyên Trợ lý Phòng Quản lý dự án đầu tư, Bộ Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Đề nghị khai trừ đảng nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, gia’m sa’t và thi hành k.ỷ l.u.ậ.t trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An và kết quả gia’m sa’t đối với: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh An Giang, Trà Vinh; Ban cán sự đảng và Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Agribank về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc, công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương.

Thiếu tướng Đặng Anh Dũng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, gia’m sa’t nêu trên pha’t huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pha’p khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vι ρнâ.м đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và ông Lê Văn Việt, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc và công tác cán bộ.

Sau khi xem xét kết quả gia’m sa’t tại Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm điểm, xem xét, x,ử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm liên quan đến các v.ụ a’n, vụ việc n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g xảy ra trên địa bàn Thành phố trong thời gian vừa qua.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành k.ỷ l.u.ậ.t khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng do đã vι ρнâ.м pha’p luật n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g.

Đó là ông Văn Hữu Chiến, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Điểu, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Đào Tấn Bằng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyê’t t.ố c.á.o, khiếu nại k.ỷ l.u.ậ.t đảng đối với một số trường hợp và quyê’t định một số nội dung Q.u.a.n t.r.o.n.g khác.

Thu Hằng